رفع جای زخم و جوش

در بعضی از دوران زندگی ، تقریباً همه افراد جوشهایی را در جایی از بدن خود تجربه می کنند. آکنه یکی از شایعترین شرایط پوستی است. جوش ها برجستگی های حساس به رنگ قرمز هستند که وقتی منافذ پوست شما با گرفتگی پوست ، روغن یا سلول های مرده پوست بسته می شود ، جمع می شوند.با این حال ، ظاهر یک جوش می تواند منجر به زخم شود که اگر به درستی درمان نشود ، می تواند آلوده شود یا جای زخم بگذارد. درمان و رفع جای زخم و جوش یکی از مشکلات شایع در بین افراد است .

تکنولوژی های مرکز پوست و مو سلین برای رفع جای زخم 

مطالب مرتبط